پنجشنبه، 25 مهر 1398

2
ملحفه کشدار(175گرم)
سایر مشخصات(حمل اسان،قابلیت چاپ اختصاصی با لوگوی مراکز درمانی)
آستین پزشک(40گرم)
جهت راحتی پزشکان در اتاق عمل از این کالا استفاده میشود.