سه‌شنبه، 25 تير 1398

2
پیشبند جراحی نایلونی
این پیش بند از بهترین و نرم ترین نایـلون مواد نو درجه یک تـهیه شده و هیچ گـونه...
ملحفه ساده40گرم(120*230)
جهت جلوگیری از انتقال بیماریها،مایعات و الودگی از بیماری به بیمار دیگر اسنفاده...
زیرانداز معاینه(25گرم)
(عاملی مهم برای جلوگیری از انتقال بیماری های HBV-HCV-HIV) این زیرانداز از بهترین...